Image: Publikace
© Alžběta Bačíková – Tanec na ruinách muzea (2015)

Publikace

Kniha České umění pohyblivého obrazu (2023) bude věnována kritickému zhodnocení praxe pohyblivého obrazu v českém uměleckém provozu od sedmdesátých let minulého století do současnosti. Jejím ústředním tématem bude kritická analýza relevantních rovin vyjednávání o svébytnou pozici této praxe. Jednotlivé původní studie autorů, zastupujících kunsthistorický a filmologický akademický diskurz, a také archivářskou a kurátorskou perspektivu, budou sestaveny v ucelený dokument, jenž objasní a zpřístupní problematiku stávajícím i budoucím badatelům.

Zvláštní kapitoly budou věnovány počátkům videa (Martin Mazanec), úloze videa v uměleckém školství (Tomáš Pospiszyl), kurátorství (Markéta Jonášová), časopisům (Eva Krátká), vystavování (Matěj Forejt), soutěžím a festivalům (Lenka Střeláková), varietě médií (Martin Blažíček), dokumentaci performance (Sylva Poláková), archivování (Matěj Strnad), internetovému umění (Marie Meixnerová) a vztahu k humanitním vědám (Kateřina Svatoňová).

Publikaci editorsky připravuje Sylva Poláková a Martin Mazanec, vychází v českém a anglickém vydání.