Image: Digilab
© Depozitář NFA, Hradištko B.

Digilab

Digilab je pracoviště Národního filmového archivu pro digitální postprodukci a práci s digitálními daty. V rámci projektu Videoarchiv je pracoviště významně rozšiřováno s ohledem na zpracování obsolentních, zejména páskových médií a jejich digitalizaci v archivní kvalitě.

V průběhu projektu bude pracoviště plně vybaveno pro práci s formáty Betacam SP, Digital Betacam, U-Matic, VHS, VHS-C, miniDV, DVCAM, Digital8, Hi8, Video 8, Betamax a zařízením KryoFlux pro práci s počítačovými disketami. Součástí technického řetězce Digilabu je i 8mm 4K skener FilmFabriek HDS a 16/35mm HD skener Spirit.

Z páskových formátů jsou získávána nekomprimovaná data, která slouží jako podklad pro dlouhodobé uložení audiovizuálních děl na LTO páskách a pro výrobu distribučních médií, například formou DCP.

Vzhledem k fragilní povaze mediálních nosičů z 80. a 90. let vytváříme a ukládáme digitální archivní objekty děl, dokud to umožňuje stav materiálů a jsou dostupná zařízení pro jejich reprodukci. Součástí Videoarchivu jsou tedy v případě původních analogových nosičů pouze digitální data. Filmové materiály zůstávají uloženy ve filmovém fondu a pro badatelské a prezentační účely z nich pořizujeme adekvátní digitální sken.

U filmových materiálů pořizujeme pouze náhledový nebo distribuční sken a filmové materiály zůstávají uloženy ve filmovém fondu.