Projekt Videoarchivu představil Michal Klodner na sympoziu Digital Curator 2020