Kontakt

Projekt Videoarchiv
Národní filmový archiv
Malešická 12
130 00 Praha 3
http://nfa.cz

Řešitelka projektu
Mgr. Sylva Poláková, Ph. D.
sylva.polakova@nfa.cz

Specialista digitálního archivnictví, vedoucí týmu pro digitální archivaci
Ing. Michal Klodner, Ph. D.
michal.klodner@nfa.cz

Projektový manažer
MgA. Martin Blažíček, Ph. D.
martin.blazicek@nfa.cz
+420 776 123 359