Mediální pohyby v experimentální animaci Radka Pilaře

Image: Mediální pohyby v experimentální animaci Radka Pilaře

Na letoším festivalu PAF2020 uvedl Martin Blažíček přednášku o mediaci raných děl Radka Pilaře mezi koncem šedesátých a devadesátých let. Příspěvek s názvem Konečná verze – Mediální pohyby v experimentální animaci Radka Pilaře vyjde v přepravované podobě v připravovaném sborníku PAF reader začátkem roku 2021.