Připravujeme akvizici videoarchivu Radka Pilaře

Image: Připravujeme akvizici videoarchivu Radka Pilaře

Národní filmový archiv ve spolupráci s dědici Radka Pilaře připravuje obsáhlou akvizici Pilařova soukromého videoarchivu. Archiv, zahrnující přes 400 nosičů, obsahuje kromě známých Pilařových prací i řadu skic, studií, ale i zcela nových, dosud nezveřejněných děl. Nalézají se v něm zejména Pilařova videoartová díla vznikající od poloviny osmdesátých let, často paralelně k jeho televizní animované tvorbě, ale i řada dokumentů k jeho průkopnické experimentální práci z let šedesátých.

Pilařův archiv bude v roce 2021 podroben rozsáhlému výzkumu, jehož výsledkem bude on-line přístupný katalog jeho nově popsaných videoartových děl a řada doprovodných textů, jejichž cílem budou reflektovat Pilařovu tvorbu v kontextu české videoartové tvorby období pozdního socialismu. Na přelomu let 2021-22 budou nově digitalizovaná díla Radka Pilaře také několikrát představena veřejnosti v kinech, nebo na online platformách.