O projektu

Díla z oblasti výtvarného umění s dominantními prvky pohyblivého obrazu jsou nedílnou součástí dějin umění. Představují významný mezioborový průsečík mezi tradičními uměleckými formami, kinematografií a uměním elektronického obrazu. Tato oblast zahrnuje takzvaný videoart, počítačové umění, intermediální a interdisciplinární díla a další audiovizuální díla vytvořená umělci mimo souvislosti kinematografie. V současnosti jsou tato díla sbírána a uchovávána v galerijních institucích, kde ale chybí metodické postupy a technická infrastruktura pro dlouhodobou archivaci a zpřístupnění i přesto, že od 70. let patří k legitimním formám umělecké produkce.

Projekt Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění (dále Videoarchiv), který probíhá pod vedením Národního filmového archivu, si klade za cíl vytvořit dlouhodobě udržitelnou strategii pro prezervaci a zpřístupnění audiovizuálních děl mimo kontext kinematografie. Pracuje s výchozím předpokladem digitalizace a digitálního uchování děl, která původně vznikla v širokém spektru analogových i digitálních, profesionálních i amatérských obrazových formátů, jež je dnes obtížné technicky reprodukovat. Cílem je vytvoření infrastruktury, metodických postupů a digitálních standardů pro jejich dlouhodobé uchovávání v nejvyšší kvalitě, a také zpřístupnění včetně zapojení on-line nástrojů. Předpokladem projektu je dlouhodobá spolupráce Národního filmového archivu se sbírkovými institucemi výtvarného umění a implementace vyvinutých metod a postupů do jejich sbírkové a výstavní činnosti.

Projekt je realizován v letech 2020-2023 na základě multioborové spolupráce historického týmu a specialistů digitální archivace, jejímž cílem je současně kritické zhodnocení prvků audiovize v kontextu českého výtvarného umění s výstupem v podobě edice původních odborných textů a on-line zpřístupnění významných děl.

Realizační tým: Sylva Poláková (hlavní řešitel projektu), Michal Klodner, Markéta Jonášová, Lujza Kotočová, Jakub Jirka, Jan Trnka, Marie Barešová, Ladislav Cubr, Jonáš Svatoš, Josef Vítovec, Martin Mazanec, Lenka Střeláková, Tomáš Pospiszyl, Kateřina Svatoňová, Eva Krátká, Matěj Forejt, Matěj Strnad, Martin Blažíček.