Image: Jan Jedlička v Ponrepu a v GHMP
© Jan Jedlička – Interno (2001)

Jan Jedlička v Ponrepu a v GHMP

kino

V Galerii hlavního města Prahy aktuálně probíhá první souborná výstava Jana Jedličky v českém i světovém kontextu. Součástí výstavy jsou projekce jeho videoartových snímků a doprovodný program v kině Ponrepo.

Jedlička prostřednictvím široké škály výtvarných médií a prostřednictvím dlouhodobých časosběrných projektů usiluje o mapování několika vybraných lokalit – zejména kraje Maremma v Itálii a Pražské pánve. Na Jedličkových kresbách a malbách se však neobjevuje středomořská ani středočeská krajina, ale tvar abstraktního znaku či struktury. Jeho obrazy nepřinášejí klasickou vizuální reprezentaci, ale jakýsi mentální obraz krajiny. Určujícími prvky Jedličkovy tvorby jsou jeho úctyplný vztah ke krajině a zpřítomňování fenoménů času a světla při pohybu krajinou. Pro dílo jako celek je však charakteristický mnohovrstevnatý přístup, jenž se odráží i v systematické práci s rozmanitými médii. Výstava bude výrazně strukturována podle typů procesů, s nimiž autor pracuje: představí rozsáhlé fotografické cykly, malby lokálně nasbíranými pigmenty, kresby a kartografické záznamy, grafické listy a světlotisky i krátké filmy a videa.

(Text Jitka Hlaváčková, GHMP)

Více o výstavě na stránkách Galerie hlavního města Prahy
Doprovodný program v kině Ponrepo