Image: Sbírka
© Radek Pilař – Studie k filmu Pin-up. Začátek 60. let.

Sbírka

Součástí sbírky Národního filmového archivu je řada děl na pomezí výtvarného umění, videoartu, experimentálního filmu a kinematografie. Jde například o díla Jana Ságla, Petra Skaly, Miloše Šejna, Lumíra Hladíka a Radka Pilaře, z novějších prací pak Adély Babanové, Alžběty Bačíkové a Tomáše Svobody. V nedávné době jsme také převzali do péče kolekci videa Vědecko-výzkumného pracoviště AVU, kterou postupně zpřístupňujeme.

Tato díla budou v budoucnu umístěna v novém digitálním fondu Videoarchiv. Ten je připravován s ohledem na fluidní povahu děl, jež se pohybují mimo prostor obvyklé kinematografické distribuce, existují často ve více variantách, dobových úpravách a instalačních řešeních. Vznikala také na různých, často obsolentních formátech, které je dnes jen obtížné reprodukovat.

Cílem Videoarchivu je vytvořit odpovídající podmínky pro jejich popis a dlouhodobou udržitelnost ve formě digitálních archiválií. Díla souborně a v souvislostech zpřístupňujeme odborné veřejnosti, umožňujeme jejich badatelské prohlížení, ale i vyšší dostupnost pro festivalové projekce.

Videoarchiv je budován na základě neexkluzivních licencí k jednotlivým dílům s různou úrovní přístupu. Katalog sbírky je dostupný ve veřejné databázi, kompletní videoobsah je k dispozici pro badatelský přístup v rámci fyzické, nebo on-line badatelny. Poskytování vybraných děl především k festivalové prezentaci je možné prostřednictvím obchodního oddělení NFA