Pečujeme o umění pohyblivého obrazu

Pro badatele

Sbírkový fond Videoarchiv obsahuje díla videoartu, experimentálního filmu a dalších uměleckých forem pohyblivého obrazu vytvořených mimo kontext kinematografie. Jde zejména o díla vytvořená v souvislostech výtvarného umění, určená pro galerijní vystavování, ale i pro prezentaci v kině, na internetu a ve veřejném prostoru. Fond obsahuje licencovaná díla v podobě videosouborů v plné délce a doprovodnou dokumentaci.

Kde mohu vidět videa z fondu Videoarchiv on-line?

Materiály z fondu Videoarchiv jsou z části veřejně přístupné v databázi na adrese https://videoarchiv.nfa.cz/katalog. Zde najdete náhledové verze videí (které mohou být omezené dle rozsahu poskytnuté licence), informace o tvůrcích a další vybrané údaje. Záznamy z databáze si můžete ve zjednodušené podobě prohlížet i na tomto webu v přehledu děl a autorů.

Je možné na internetu vidět kompletní obsah fondu?

V prostředí internetu je možné v databázi prohlížet pouze omezený rozsah záznamů. Vybraná videa jsou dostupná v plné délce, řada z nich je v délce omezené (na základě licenčních oprávnění). Veřejná část databáze obsahuje odkazy na všechny dostupné dokumenty, jejich obsah však může být přístupný pouze pro badatele. Jde například o akviziční zprávy, instalační dokumentace, nebo další varianty digitalizovaných děl. Pro kompletní přístup do databáze je nutné získat zvláštní přístup pro badatele.

Jak získám badatelský přístup?

Badatelský přístup do databáze v je možný prezenčně v NFA. V tomto režimu lze kompletně přehrát všechna videa a prohlížet všechny záznamy v plném rozsahu. Dále jsou dostupné akviziční zprávy, konzervátorské zprávy, rešereše a další dokumentace. Vzdálený přístup on-line poskytujeme pouze výzkumným organizacím.

O badatelský přístup do Videoarchivu žádejte na adrese reserse@nfa.cz nejpozději 10 pracovních dní předem.

Potřebuji pomoc s hledáním v databázi

Manuál k práci s databází najdete ke stažení v PDF.

Image: Pro badatele
Tanec na ruinách muzea (Alžběta Bačíková, 2015)