Image: Databáze
© Radek Pilař, experimentální animace (60. léta)

Databáze

Databáze českého umění pohyblivého obrazu obsahující stovku vybraných děl českého umění pohyblivého obrazu bude zpřístupněna veřejnosti od listopadu 2021. Jejím prostřednictvím budou představena díla na pomezí kinematografie, videoartu a výtvarného umění, která zejména v posledních letech získal do sbírky Národní filmový archiv.

Pro odbornou veřejnost budou zpřístupněna významná díla od 70. let do současnosti na úrovni komplexních popisů a rešerší, ale i videoukázek a ve vybraných případech i celých filmů.

Jádrem databáze bude open-source katalogizační systém AtoM orientovaný na archivní popis sbírek ve spojení s digitálním prezervačním systémem Archivematica. Databáze tak bude orientována na popis existujících digitálních sbírkových předmětů a zároveň bude i platformou pro jejich dlouhodobé uložení (ukládá jak popisná data i samotná digitalizovaná díla). Současně je navrhována jako otevřená platforma pro budoucí propojení s dalšími archivními systémy, nebo pro přímé využití záznamů v síti www. Za tímto účelem vzniká nová aplikace pro zprostředkování komunikace mezi různými katalogizačními systémy.

Našim hlavním cílem je zpřístupnění důležitých děl z oblasti pohyblivého obrazu nejen pro další výzkum co nejširšímu spektru badatelů, ale i pro jejich další projekce a vystavování.

Realizační tým:

  • Sylva Poláková (vedení projektu)
  • Michal Klodner (metodika, archivní popis)
  • Ladislav Cubr (archivní popis)
  • Lujza Kotočová (katalogizace, archivní popis)
  • Jonáš Svatoš (správa software a hardware)
  • Jakub Jirka (digitalizace, příprava archivních balíčků)
  • Josef Vítovec (vývoj software)
  • Markéta Jonášová (akvizice)
  • Martin Blažíček (akvizice)