Pečujeme o umění pohyblivého obrazu

Databáze

Specializovaná databáze představuje díla na pomezí kinematografie, videoartu a výtvarného umění z fondu Videoarchiv. Jejím cílem je zpřístupnit široké spektrum děl veřejnosti i pro další badatelské, kurátorské nebo dramaturgické účely. Databáze zahrnuje díla od 70. let do současnosti opatřená komplexními popisy a rešeršemi, videoukázkami a ve vybraných případech i náhledy celých filmů.

Vybraná díla z fondu lze zapůjčit pro projekci, nebo vystavení.

→ Přejít do databáze

Více o přístupu do databáze najdete v sekci pro badatele.

Image: Databáze