Databáze

Odborná databáze českého umění pohyblivého obrazu představuje díla na pomezí kinematografie, videoartu a výtvarného umění ze sbírky Národního filmového archivu. Jejím cílem je zpřístupnit široké spektrum děl z oblasti pohyblivého obrazu nejen pro další výzkum badatelů, ale i pro další projekce a vystavování. Pro odbornou veřejnost jsou zde dostupná díla od 70. let do současnosti na úrovni komplexních popisů a rešerší, ale i videoukázek a ve vybraných případech i celých filmů.

Přejít do databáze
Zobrazit záznamy
Vyhledávat
Manuál (pdf) ➝

Jádrem databáze je open-source katalogizační systém AtoM orientovaný na archivní popis sbírek ve spojení s digitálním prezervačním systémem Archivematica. Databáze popisuje existující digitální sbírkové předměty a zároveň je platformou pro jejich dlouhodobé uložení (ukládá popisná data i samotná digitalizovaná díla). Současně je otevřenou platformou pro budoucí propojení s dalšími archivními systémy nebo pro přímé využití záznamů v síti www.

Realizační tým: Sylva Poláková (vedení projektu), Michal Klodner (metodika, archivní popis), Ladislav Cubr (archivní popis), Lujza Kotočová (katalogizace, archivní popis), Jonáš Svatoš (správa software a hardware), Jakub Jirka (digitalizace, příprava archivních balíčků), Josef Vítovec (vývoj software), Markéta Jonášová (akvizice), Martin Blažíček (akvizice).