Pečujeme o umění pohyblivého obrazu

Projekt

Projekt Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění, který probíhá pod vedením Národního filmového archivu, si klade za cíl vytvořit dlouhodobě udržitelnou strategii pro prezervaci a zpřístupnění umění pohyblivého obrazu. Pracuje s výchozím předpokladem digitalizace a digitálního uchování děl, která původně vznikla v širokém spektru analogových i digitálních, profesionálních i amatérských obrazových formátů, jež je dnes obtížné technicky reprodukovat.

Cílem je vytvoření infrastruktury, metodických postupů a digitálních standardů pro jejich dlouhodobé uchovávání v nejvyšší kvalitě, a také zpřístupnění včetně zapojení on-line nástrojů. Předpokladem projektu je dlouhodobá spolupráce Národního filmového archivu se sbírkovými institucemi výtvarného umění a implementace vyvinutých metod a postupů do jejich sbírkové a výstavní činnosti.

Projekt je realizován v letech 2020-2023 na základě multioborové spolupráce historického týmu a specialistů digitální archivace.

Výsledky projektu

Videoarchiv – Specializovaná veřejná databáze (videoarchiv.nfa.cz/katalog) zpřístupňující široké veřejnosti záznamy o dílech, která jsou součástí sbírky Národního filmového archivu, včetně jejich archivní dokumentace a video náhledů.


Kniha Mapování pohyblivého obrazu. Média, aktéři a místa v českém prostředí (S. Poláková, M. Mazanec [eds.], 2022) je věnována kritickému zhodnocení praxe pohyblivého obrazu v českém uměleckém provozu od sedmdesátých let minulého století do současnosti.


Michal Klodner a kol., Metodika dokumentace, archivace a zpřístupnění uměleckých děl s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy, 2022.
[PDF]
Metodika je určena paměťovým institucím muzejního i archivního typu, které již spravují nebo mají zájem sbírat umění pohyblivého obrazu za účelem dlouhodobého digitálního uchovávání a zpřístupnění.


Michal Klodner, Technicko-organizační směrnice provozu archivního systému pohyblivého obrazu, 2022.
[PDF]
Směrnice stanovuje rámec pro využití archivního systému dlouhodobé archivace ve specializovaném archivu nebo jiné organizaci se zaměřením na digitální archivaci pohyblivého obrazu a je určena pro přímé původce materiálu pro dlouhodobé uložení využívající takovýto archivní systém jako službu na základě dvoustranné depozitní smlouvy.


Jonáš Svatoš, Poloprovoz vytváření a zpřístupnění digitálních archivních balíčků se zaměřením na umělecká díla s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy, 2022.
[PDF]
Poloprovoz je komplexním řetězcem pro zpracování audiovizuálních objektů určených k archivaci. Skládá se z akviziční přípravy, vytvoření vstupního balíčku, jeho zpracování dle modelu OAIS a prezentace v odborné databázi. Řetězec sestává z hardwarových komponent, na kterých je provozována softwarová akviziční a archivační platforma.


Studie:

Michal Klodner, Rozšířené pole mediálního umění a politiky jeho sbírek. ArteActa, 2021, roč. 4 , č. 6. [URL]

Markéta Jonášová, Frisbee (2004–2006). Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2020, č. 30. [URL]


Výstavy:

On-line výstavy Český obraz elektronický, 1994 První vlnaArgumentovaná realita, 2021. [PDF]


Realizační tým: Sylva Poláková (hlavní řešitelka projektu), Michal Klodner, Markéta Jonášová, Lujza Kotočová, Jakub Jirka, Jan Trnka, Marie Barešová, Ladislav Cubr, Jonáš Svatoš, Josef Vítovec, Martin Mazanec, Lenka Střeláková, Tomáš Pospiszyl, Kateřina Svatoňová, Eva Krátká, Matěj Forejt, Matěj Strnad, Martin Blažíček.

Kontakt

Vedoucí projektu: sylva.polakova@nfa.cz
Distribuce a badatelský přístup: reserse@nfa.cz

Image: Projekt
Polednice (Niké Papadopulosová, 1999)