© Adéla Babanová: Rozhovor se Sylvií Plath (2006)
Databáze českého umění pohyblivého obrazu
Odborná databáze Videoarchiv zpřístupňuje široké veřejnosti záznamy o dílech, která jsou součástí sbírky Národního filmového archivu, včetně jejich archivní dokumentace a video náhledů. Zahrnuje pestré spektrum obrazových nosičů a formátů. Databáze, která je průběžně doplňována, nabízí historický, tematický a generační průřez dějinami českého pohyblivého obrazu mimo kontext kinematografie.

© Alice Růžičková: Biostruktury (1998)
Argumentovaná realita
on-line výstava
11. – 24. 10. 2021 | Alice Růžičková, Martin Búřil, Martin Blažíček, Martin Ježek, David Přílučík, Tomáš Kajánek, Oskar Helcel, Lenka Hámošová, Barbora Trnková & Tomáš Javůrek. Kurátorka: Lenka Střeláková. | Výstava sleduje podoby pohyblivého obrazu akcentující kritický, sebereflexivní potenciál mediální tvorby. Důkazní břemeno se ve vztahu k digitálnímu obrazu a aktuálním technologiím stále častěji obrací. Ze zprostředkované reality se stává realita argumentovaná.
© Foto: Karel Šuster
Český obraz elektronický, 1994
on-line výstava
13. – 26. 9. 2021 | Výstavu Český obraz elektronický – vnitřní zdroje připravila v roce 1994 Asociace videa a intermediální tvorby UVU, kurátorem byl Jaroslav Vančát. Současná on-line výstava je pokusem o rekonstrukci vybrané části jedné z prvních významných prezentací českého videoartu.
© Elen Řádová: Magnety (1994)
První vlna
on-line výstava
27. 9. – 10. 10. 2021 | První studijní programy se zaměřením na videoart a nová média na uměleckých školách v Československu, později České republice, byly založeny nedlouho po roce 1989. V první vlně vznikla roku 1990 samostatná Katedra animované tvorby a videa na Filmové a televizní fakultě (FAMU), o rok později Ateliér nových médií na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU). V roce 1993 byla zřízena Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU) se specializovaným studijním oborem Elektronická multimediální tvorba. To byla tři zásadní pracoviště, kde se do roku 2000 formovala nová generace osobností umění pohyblivého obrazu u nás.